Šajā sarežģītajā laikā emocionāli smagi kā senioriem, tā darbiniekiem. Kā pārvarēt to? Ievērojot Valstī noteiktos ierobežojumus, īstermiņā nodrošinām saredzēšanos caur logu un telefonisku saziņu ar tuviniekiem. 

 Sācis darboties 'Eņģeļa pasts". Tas ir ļoti nozīmīgs visiem senioriem, īpaši tiem, kuriem veselības traucējumu dēļ lielākā dienas daļa jāpavada gultā. Pienāk vēstules, kartiņas, dāvanas "Sapnis", kas sniedz prieku, pārsteigumu, un sajūtu, ka ārpus centra ir kāds cilvēks, kurš par tevi domā, atceras un ir gatavs iepriecināt. Tas cilvēkos rada sajūtu, ka neesi viens, ka esi vērtība. Pastnieks un DPD kurjers mūs apciemo katru dienu.
Arī darbinieki cenšas iepriecināt seniorus. Ilma daudziem senioriem, kuri svētkus sagaidīs savās gultās, dāvājusi svētku prieku - Ziemassvētku eglītes. PALDIES, ILMA! Labie darbi atmaksājas.
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
  22

77

vv

44

011