Esam saņēmuši sūtījumu no Gaisa spēkiem un biedrības "Silta sirds". Apģērbs, apavi, tekstīlija, tehniskie palīglīdzekļi u.c. sadzīves lietas ir liels resurss labākai ikdienas dzīvei.

Sadarbība ar Gaisa spēkiem sākās jau no 2016.gada ar bērniem un senioriem. Mūsu kopīgie projekti ir ekskursija uz Rīgu Lāčplēša dienā, apciemojums Lielvārdes poligonā, pasākumi Iršu sporta hallē un stadionā, militārais pasākums ar tehnikas parādi no Ādažiem, Ziemassvētku pasākumi ar karavīru koncertu, dāvanām un kopīgām aktivitātēm, labdarības projekti u.c. Lepojamies, ka mums ir tik labestīgi, iejūtīgi, izpalīdzīgi draugi.
Īpašs paldies virsseržantei Vijai Krūmai, kapelānam Ruslanam, Gaitim Polim ar ģimeni, biedrībai "Laba sirds".
...dod citiem sevī labo,
Tas nezudīs, tas tikai lielāks augs.
Lai kurp Tu iesi - Tavi soļi ziedēs,
Lai ko Tu teiksi - Tavi vārdi plauks. /Laukmane/
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
g66


g11

g22

g44

g55

g33