Rudens nāca, lapas bira,
Saule gāja raudādama,
Smagi šņāca egļu meži,
Pilni saules asariņu.

Baudot zeltaino rudeni, dodamies pastaigās pa Iršiem. Neaprakstāms skaistums!

11

22

33