Šodien par spīti drūmajam un lietainajam laikam dziedam. Ar savu kuplo dziedājumu un dziesmu pūru nodarbībā viesojas Aina un Vija no Ērgļu novada.

Duets mūs priecē ar apsveikuma dzeju un dziesmām akapella dziedājumā "Jau aizlido dzērves", Pa ceļu, kur dzeltenie bērzi"'. Seniori pievienojas un izdzied tautasdziesmas "Div pļavi'ņas es nopļāvu", "Ziedi, ziedi, rudzu vārpa", "Tautiets mani pavadīja", "Bērīts, manis kumeliņš', kā arī neizpalika dziesmas par  jaunību un mīlestību "Zilais lakatiņš', " Kur palika jaunība", " Nozied asteres un zilie virši", "' Sestdienā, kad pirtī gāju", " Toreiz bij ziedonis jauks" un daudzas citas. Stunda paskrēja nemanot. Seniori braši turējās, dziedāja un guva prieku. Paldies par šo dienu!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna1

2

3