Nav Tevī sīkā,
Tāpēc viss kļūst liels,
Ir tevī saule,
Tāpēc viss kļūst gaišs,
Nāk Tava dvēsele - un viss kļūst netverams
Ar ikdienišķām rokām.

Šī diena ir īpaša. Svētku pasākumam gatavojas ne tikai darbinieki, bet arī seniori. Viņi apmeklē "skaistumkopšanas salonu".
Pasākuma programmu kuplina Kokneses novada "Aizezeres muzikanti", dzejniece Sarmīte Rode, Ērgļu novada pašdarbnieki Vallija Lele, Airisa Bērziņa. Seniori bauda skanīgas dziesmas par jaunību, mīlestību un skaisto Latviju. S.Rode runā dzeju par dzīvi, par visu labo, ko skarbā dzīve spēj dot, par Pērses upi un Koknesi. Bet Tomuļu māte mūs pamāca, kā Bebenei kaites var izārtēt.
"Dzeguzītes" kolektīvs vēl visiem stipru veselību, dzīvesprieku, būt aktīviem, ar možu garu - tad arī dzīveprieks nezudīs. Lai blakus ir saprotoši, atsaucīgi un viens otru cienoši cilvēki.
"Es esmu bagāts. Man pieder viss,
Kas ar mani ir noticis."
Paldies visiem, visiem: L.Ziediņai, I.Ziediņai, S.Štālei  "Aizezeres muzikantiem", S.Rodei, V.Lelei, A.Bērziņai un visiem darbiniekiem par milzīgo darbu, lai sagādātu prieku senioriem un padarītu dienu īpašāku!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
77


22

33

 

 

55

1010

1111

1515

1212

 

1818

1616

131313

66

88