Kā jau katru gadu arī šogad devāmies pieredzes apmaiņā uz kādu no sociālās aprūpes centriem. Šoreiz - uz Rīgas SAC "Mežciems".

Dienas gaitā direktore S.Rudoviča mūs iepazīstināja ar iestādes pakalpojuma specifiku, struktūru, darbiniekiem, telpām, aprīkojumu, jaunajām tehnoloģijām, nākotnes plāniem. Patīkams pārsteigums bija iekļūšana vācu mūziķa Jorana Šteinhauera koncertā. Sirsnīgās un prieka pilnās dziesmas "Mans suns ir letiņš" , "Bļodiņa", "Tomēr braucu mājās" u.c. mūs aizkustināja, uzlādēja un lika pasmieties no sirds.
Paldies direktorei Solvitai un visai darbinieku komandai par mūsu īpašo uzņemšanu, cienāšanu un uzmanības veltīšanu! Paldies par ieguldīto darbu, rūpēm un mīlestību! "Cilvēks vairo laimi par tik, par cik viņš dara laimīgus citus".
Pateicībā vēlam, lai katra diena ir gaišu domu un laba piepildīta! 
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
11