Šovasar mūsu iestādē aprūpētājas kvalifikācijas prakses pieredzi guva Vizbulīte Marcinkeviča. Aprūpētājām tas bija liels atbalsts. Paldies Vizbulītei par kopā pavadīto laiku, rūpēm, smaidu un mīlestību! Vizbulīti var salīdzināt ar taureni, kurš pielidojis pie mums, mazliet uzkavējies, atkal tālāk lido.

Noslēguma nodarbībā katrs dalījāmies ar savām sajūtām un domām, vēlējām labu ceļa vēju tālākajam lidojumam! Kopīgā dziesmā "likām bēdu zem akmeņa". Ar seniores Baibas muzikālo pavadījumu dziesmas skanēja varen braši.  Lai vēl Vizbulītei daudz sasniegtās virsotnes! Lai "Dzeguzītē" pavadītais laiks paliek ilgi atmiņā, dod spēku un pozitīvas domas tālākajām gaitām!
Milzīgs Paldies aprūpētājai Valentīnai ar ģimeni par sarūpēto, pašu rokām gatavoto dāvanu - dārza dekorācijām - soliņiem - sēnītēm!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
v55

v66

v33


v22

444

v44