Mūsmājās pēc ilgiem laikiem skanēja dziesmas un dimdēja deju soļi Kokneses jauniešu izpildījumā. Priekšnesumi tapuši projekta "Proti un dari" ietvaros.

Paldies par sirsnīgo un aizkustinošo koncertu! Tas bija vareni! 
sociālā darbiniece I.Bērzkalna

 33

66

77 

1313

1212

88

99

 55

22