Kopējo mērķu sasniegšanai katrs darbinieks cenšas iestādei dod savu pienesumu - savu pievienoto vērtību. Direktore, nu jau vairākas sezonas mūs visus: gan darbiniekus, gan seniorus, lutina ar pašas audzētiem, lolotiem un veidotiem ziedu pušķiem. Jubilejās, pasākumos, ikdienā mūs priecē ziedi visās iespējamās krāsu gammās un salikumos. 

Katru pirmdienas rītu jau zinām un klusībā gaidām ierodamies direktori ar atkal kādu pārsteigumu. Te - senioriem uz galdiem ēdamzālē, te - viesim, kurš ciemosies pie mums, te - pasākuma noformēšanai, te - darbiniekiem jubilejās u.c. Direktore rūpējas, lai ziedu skaistums mūs iepriecina, iedvesmo un sniedz baudījumu. Ar ziedu valodu mēs sajūtam mīlestību...
Paldies par lielajām rūpēm! Paldies par sirdsdarbu!
Visu darbinieku vārdā sociālā darbiniece I.Bērzkalna

11 33

44

22

g11

g55

g66

g77

g88

g99