Kad aizgāja Jāņu diena,
Tad apklusa lakstīgala,
Tad dziedāja Pēterbērni,
Ogu laiku gaidīdami.

Šodien mūsmājās cildinājām divus Pēterus. Par cik Pēterdienā nav brīv’ strādāt, tad visi devāmies svinēt. Ar Vijas muzikālo pavadījumu skandējām mūsu iemīļotās dziesmas. Pēterdiena ir senā Pērkona diena. Godinot Pērkontētiņu un to izaicinot, rībinājām kājas un bungas, švīkstinājām rokas, imitējot lietus līšanu. Cerēsim, ka augšā mūs sadzirdēja. Dabas darbnīcā sējām kokteiļslotiņas. Tajās likām gan lapotus koku zarus - bērzus, liepas, ozolus, pīlādžus, gan puķes, gan lakstaugus - vīgriezes, papardītes, sarkano āboliņu u.c. Katrs iesējām savas labās domas un vēlējumus Pēteriem. Darbošanās procesā dalījāmies atmiņās par pirtī iešanas rituāliem. Kad Pēterdienas "puķes" bija gatavas, tās pasniedzām Pēteriem, lai visu gadu smaržo istabās, lai pa rokai ir zāļu tējas un labas atmiņas. Pēterdienas viktorīnā seniori centās atminēt laika pareģojumus/ticējumus - Ja Pētera dienā līst - līs līdz Annai (26.jūlijam). Ja dzeguze beidz kūkot ap Pēteriem, tad būs silts rudens, tā pelnot sev balvās konfektes. Seniori ir gudri un visas viktorīnas jautājumus atminēja godam. Paldies Vijai par brīvprātīgo darbu un ieguldījumu, mūs apciemojot. Paldies senioriem par izturību karstā laikā un pacietību!
Reiz pa gadu Pēters nāca
Savus bērnus apraudzīt;
Jājot zeme nodimdēja,
Lēcot pieši noskanēja.
Uz tikšanos jūlijā!
Sociālā darba speciālisti G.Vanaga, A.Bērziņa - Grudule, I.Bērzkalna
p3

99

11

33

44

55

66

1212 

p4

p5

p6

p7

p8

22