Šodien seniori līgoja pašu mājā. Jau no rīta jūtama rosība telpās un ārā. Darbinieki pušķo istabiņas, kopējās telpas un gaiteņus, gatavo šašļiku un cienastu svētku galdam, smaržo jāņu zāles, skan līgo dziesmas, seniori mēģina teātri un pošas uz pasākumu.
Gan pazinu to sētiņu,
Kur bij daudz puišu, meitu,
Liela ēka, maza ēka,
Vis’ ar pušķi galiņā.

Ielīgošanu kuplināja U.Vabuļa muzikālais pavadījums no Ērgļiem, kopā ar muzikantu izdziedājām skanīgās un humoru pilnās Līgo dziesmas, senās dziesmas par mīlestību, ziediem un skaisto Latvijas dabu. Seniori skandēja tautas dziesmas, dalījās atmiņās par Līgo svinēšanu kādreiz jaunības laikos. Aktīvākie un varošākie seniori spēlēja teātri - pasaku "Rācenis". Un, protams, kur bez siera, "alus" un citiem gardumiem!  Visa pasākuma laikā darbojās šašļiku ceptuve. Aizkustinošākie mirkļi bija tad, kad muzikants ar vairākām līgotāju meitenēm apmeklēja tos seniorus, kuri visu dienas daļu pavada gultā. "Vecpiebalgas ūdensrozes", "Es ceru, ka kādreiz man dārzinš būs"", "Līgodama upe nesa" u.c. Nemanot dziesmu laikā acīs sariesās asaras un kaklā kamols... Seniori bezgala priecīgi un pateicīgi.
Milzīgs paldies visiem darbiniekiem par ieguldīto darbu svētku sagatavošanā un noorganizēšanā, PALDIES darbinieku ģimenēm par materiālu atbalstu! Lai skanīga, lustīga, veselīga un priecīga visiem Jāņu diena! Lai Jāņu dienā gūtās emocijas dod enerģiju, spēku un dzīvesprieku visam gadam!
Ņem spēku no Jāņu gaismas,
Kas pakalnos gaiši spīd-
Tā paliks ar Tevi tik ilgi,
Kaut sen būs atausis rīts.
Svinot Līgo svētkus, lai katram izdodas vainagā iepīt spēku, drosmi, skaistumu, dzīvotprieku un mīlestību! Priecīgu līgošanu!
Uz tikšanos Pēteros!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
j88

j99

j77

j2424

j1111

j33

j44

j55

j1010

j1414

j1515

j1616 j1717

j1919

j1818

j2020

j2121

j2222

j2323

j2525

j22