Astotais marts ir tā diena,
Kad sieviete ik viena
Ir pelnījusi ziedus
Un mīļus apskāvienus!
Vai kāds ir aizdomājies, kāpēc pavasarī sveicam dāmas? Un kāpēc tieši šajā dienā, kad kalendārā astotnieks. Tad ziniet, pavasaris - mīlas dīgļa sākums. Un astotnieks - līdz bezgalībai, lai mīla plaukst!

Arī mūsu iestādē seniori sanāca kopā, lai suminātu dāmas. Pasākuma muzikālo noformējumu veidoja ērglēnietis U.Vabulis.  Kungi ar tulpju zvaniem iepriecināja dāmas. Seniori kavējās atmiņās par kādreiz piedzīvotajiem svētku dienas mirkļiem. Šī kopā sanākšana, sadziedāšanās un sirsnīgās sarunas vairoja prieku un pozitīvas emocijas.
Tulpju zvani klusi zvana
Prieku dāvā tev un man,
Tulpju krāsu jaukā rota
Sirds stūrītī silti skan.
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna
1010

1414

33

11

44

55

66

77

88

1313

1515