Mīlestības dienu vairāk izprot un svin gados jaunākie. Bērniem skolās un "Dzeguzītē" notika aktivitātes ar fotostūrīšiem, Valentīndienas pastu, sarunām par draudzību un mīlestību. Puiši sveica savas meitenes, gaisā virmoja ziedu un sveču smarža.
Seniori dziedāšanas nodarbībā "Visskaistākais gadalaiks ir mīlestība" aplūkoja dažāda veida mīlestības cilvēku starpā, dzīvnieku starpā, mīlestības baušļus un labākās atziņas.

Nesaki nekā - paklusē,
Ir tik labi, ka esi šai pasaulē.
Ar tevi ir viegli solī iet,
Ar tevi var skumt un ar tevi var smiet,
Ar tevi prieki divkārši,
Bet bēda, kaut liela, ir pusbēda,
Nesaki nekā - paklusē,
Ir tik labi, ka esi šai pasaulē.

Sociālā darbiniece, I.Bērzkalna
22

11

99

1212

1313

77

44

55

66