Gadu mijas svētkus noslēdzot, ar varenu koncertu pie mums ieradās Gaisa spēki. Pasākuma ievada daļā Vija Krūma iepazīstināja ar Gaisa spēku kopīgās darbības specifiku un katra karavīra individuālo sniegumu dienestā.  Milzīgs prieks un gandarījums par mūsu draugiem karavīriem: Viju, Līgu, Aneti, Ruslanu, Rihardu, Gaiti un daudziem citiem, kuri uzticīgi bērniem un senioriem, sadarbojas ar mums un atbalsta. 

Koncerta laikā zālē valdīja patriotisma gars. Skatītāji ar skaļiem aplausiem, ovācijām un prieka asarām acīs pateicās karavīriem par skanīgajām dziesmām, kā arī par godpilno un varonīgo darbu. Dziesmas deva spēku, enerģiju, iedvesmoja turpmākajam darbam un dzīvei.
Pasākuma otrā daļā valdīja neoficiāla atmosfēra, proti, pie kopējā saimes pusdienu galda dalījāmies savās emocijās, pieredzē un sasniegumos, sarunas virzījām par tālāko sadarbību. Patiess prieks par ASV militāristu ierašanos, intereses izrādīšanu un kopīgu vienošanos par mērķu sasniegšanu senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā. 
Paldies par mīlestības, aizkustinājuma un prieka pilno dienu!
Lai izdodas iecerētais!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna

k55

k33

k22

 

k77

k88

k99

k1010

 

k1717

k1919

k1818

k1515

k1616

k1313

k1212