Sācies straujais, enerģiskais, ideju un iedvesmu pilnais pārmaiņu gads. Ikdiena senioriem paiet kopīgās sarunās, pastaigās, radošās un sporta aktivitātēs. Mūsmājā cieņā ir tautasdziesmu stunda, kuru vada brīvprātīgā Vija Vilmane no kaimiņu novada. Pārsvarā visām dziesmām zinām vārdus jau no galvas. Izrunājam katras dziesmas jēgu, zemtekstu, atceramies kādu piemēru iz dzīves, kopīgi pasmejamies. Tas uzlabo omu un vairo mūsu pozitīvās emocijas.

Labprāt arī skatāmies TV uz lielās interaktīvās tāfeles, piemēram, vecās latviešu filmas, koncertus u.c. Sociālā darba speciālisti G.Vanaga, B.Babre, A.Grudule- Bērziņa rūpējas par klientu maksimālu aktivizēšanu.
Februāris- mīlestības mēnesis, pavadīsim to sirsnības un labestības pilnā gaisotnē!
Sociālā darbiniece: I.Bērzkalna

n11

n22

n33

n44
n1111
n1010
n88
n77
n99


n1212

n66