Šodien pie mums Jauniešu mājā viesojās Draugi no "Ērgļa spārniem" un holandieši. Laiks pagāja nemanot sirsnīgās sarunās, cienāšanās ar tēju un cepumiem, abpusējā dāvanu apmaiņā. Cik ļoti labas sajūtas būt kopā ar Mārīti, Miku un pārējiem draugiem! Tas ir tik pozitīvs lādiņš, kad "baterejas izlādējušās", neizsakāms starojums! Mīlestības pilnā atmosfērā, ar gaismu un siltumu sevī, viens no otra guvām atbalstu un iedvesmu jaunajam, radošajam, steidzīgajam darba cēlienam. Paldies, Draugi! 

Sociālā darbiniece I.Bērzkalna m11