Nauris skolā iesaistās aktivitātēs, dažādos projektos. Uz Ziemasvētku pasākumu kopā ar saviem kursa biedriem spēlēja pasaku "Trīs sivēntiņi un vilks", iejūtoties Nuf - Nufa lomā.

Nauris pašlaik apgūst apavu labotāja profesiju, mācās 2.kursā. Pēc diploma iegūšanas Nauris sapņo apgūt šuvēja profesiju šajā skolā. Prieks par mūsu Nauri!
Sociālā darbiniece I.Bērzkalna

n22