Jau trešo gadu novembra pēdējā nedēļā tiek svinēta Pateicības diena. Svētku sajūtu radīja viesu uzstāšanās, pateicības vārdi, skanīgas dziesmas un melodijas, ko sniedza Pērses pirmsskolas un sākumskolas bērni (pedagogi Daiga Andersone un Madara Jāņkalne), Bebru, Iršu un Kokneses pensionāres (vadītājas Mārīte Andersone, Maija Bērziņa un Zenta Bērziņa) ar Lības Zukules iniciatīvu, Iršu sieviešu vokālais ansamblis (vadītāja Valda Kalniņa) un pašmāju ļaudis.

Šajā dienā īpaši tika sumināts mūsu seniors Juris Siliņš ar sava dzejas krājuma "Pilns Daugavas un Pērses spēka" izdošanu. Esam lepni un gandarīti par mūsu novadnieka radīto paliekošo vērtību.
Pateicība nemaina mūsu dzīves apstākļus, bet dod mīlestības, siltuma un ģimeniskuma sajūtu. Šajā dienā vairāk par citām dienām bija dzirdams PALDIES viens otram par to, kas mums ir un par to, ko mēs augstu vērtējam savā dzīvē.
Baudot saldumus un sulu, seniori iesaistījās sarunās par ikdienu un veicamajiem darbiem, guva prieku un gandarījumu par aktīvu darbošanos neatkarīgi no vecuma.
Paldies visiem par pašu radītiem svētkiem!
Stiprināsim un vairosim sevī pateicības sajūtu!
Soc.darbiniece I.Bērzkalna

p1
p4

p6

p7

p8