28.12.2015.
28.decembra rītā pie ,,Dzeguzītes" ļaudīm ciemojās un koncertēja Bebru PII,,Bitīte" un ,,Aizezeres muzikanti".

Bērni skandēja dzejolīšus, dziedāja dziesmiņas un dejoja. Īpašu noskaņu zālē radīja muzikantu skaņdarbi kokles, vijoles, ģitāras un bungu pavadījumā. Bērnu zīmētie apsveikumi un ar mīlestību ceptās piparkūkas iegūlās katra iemītnieka un darbinieka rokās. paldie, mīļie bērni un pieaugušie! paldies par brīnisķīgo pasākumu!
v11 v22 v33 v44
E.Millere,
sociālā darbiniece