Bērnu audzināšana nav viegls darbs. Ir ilgstoši, pacietīgi un mērķtiecīgi jāstrādā visiem apkārtējiem pieaugušajiem, lai redzētu pirmos darba augļus. Milzīgs prieks ir tad, ja bērnam kaut kad notiek klikšķis un bērns saprot, kas es gribu būt un kāds es gribu būt. Svarīgākais, lai tas notiktu pēc iespējas ātrāk. Dzīvē mēdz gadīties, ka ir nedaudz par vēlu... Esam pateicīgi par saņemto vēstulīti no Raivja. Mēs to augstu novērtējam.

r22 r11
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece