Seniori svinēja iestādes 7 gadu dzimšanas dienu. Ar īpašām medaļām godinājām tos, kuri mūs nav atstājuši un uzticīgi no pirmās dienas. Tie ir: Marianna, Ilga, Monika, Baiba un Antons. Pasākuma gaitā dziedājām kopīgas dziesmas B.Fedotovas pavadījumā. Katrs seniors teica vēlējumu darbiniekiem un iestādei, priecājāmies par salūtu, cienājāmies ar kūku un šampānieti.:) Mūsu Baibiņa norunāja skaistu apsveikuma dzeju un vēlēja Saules mūžu "Dzeguzītei".

 Paldies visiem darbiniekiem par ieguldīto darbu! Mūsu misija ir dāvāt senioriem cienīgas vecumdienas.

ip11 p44 p22
p33
E.Millere,
sociālā darbiniece