Svarīga un nopietna lieta ir bērna sagatavošana skolai. Katru dienu bērniem iespēja vingrināt roku. Trenējamies ar dažādiem vingrinājumiem. Arī skolas bērni veic glītrakstīšanas pierakstus.

11 33 55
66 g11
L.Leiskina,
audzinātāja AN