Pārstāvēju mūsu iestādi pasākumā "Ērgļa spārnos". Jaunieši sniedza pārskatu par savu kalpošanu bērnu namos un nometnēs. Aicinātie viesi bija vecāki un sadarbības partneri.

Pasākuma programmu sastādīja jauniešu liecības, prezentācijas, video uzņēmumi un aktivitātes, kurās piedalījās vecāki, izbaudot nometnes garšu.  Muzikālo noskaņu radīja pašu jauniešu sacerētās un izpildītās dziesmas. Sirsnības un mīlestības pilns vakars ar patīkamām atmiņām, sarunām, smaidiem un gardumiem. Paldies unikālajiem cilvēkiem Vinetai (Dika mammai) par brīnuma radīšanu, Dikam, Mārītei, Mikum, Jānim, Arvim, Tālim, Viktoram, Santai un visiem citiem jauniešiem par mīlestību!!! Paldies jums par sirdsgudrību, saticību, stiprinājumu ikdienas solī un daudzajiem labajiem vārdiem! Paldies, ka esiet kopā ar mums, jo mēs varam uz jums paļauties! Vienkārši pateicamies, jo jūs esiet mūsu sirdīs! Vienmēr esiet gaidīti "Dzeguzītē"!!!

 11 33 44 55
66 77 88
99 1010 1313
1414 1515 1616
22
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece