Nu jau 4.gadu tradīcija  ir "Dzeguzītes" Eņģeļu godināšana. Sirsnīgā pasākuma gaisotnē teicām paldies labajiem ļaudīm, kuri vairākkārtīgi atbalstīja mūsu iestādes bērnus un seniorus. Tie ir: Sandis Riekstiņš, Aija Audriņa, Sigita Priedīte, Iršu pagasta pensionāri, Dace Eriņa, Māris Ozoliņš, Valdis Baltruks.

Muzikālo noformējumu radīja Madara un Līga no Pļaviņām. Paldies meitenēm par dvēseliskām un izcili skanīgām dziesmām! Pasākuma otrā daļa turpinājās Atbalsta nodaļā pie svētku galdiem. Paldies darbiniekiem, kuri brīvprātīgi palīdzēja!
Katrā no mums mīt mazs eņģelītis, kas palīdz ticēt, cerēt, mīlēt un smieties.

11 22 33
44 55 66
77 88 99
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece