Pie mums ciemojās brīvprātīgā Justīne un draugi. Viesi atveda PRIEKU - dāvaniņas katram atsevišķi un visiem kopā! :) Paldies labajiem cilvēkiem, kuri no labas gribas ziedo savu brīvo laiku, līdzekļus un enerģiju!!! Ceram arī uz turpmāku sadarbību.:)

Uz šīs pozitīvās nots turpinājās bērnu ēdienu gatavošanas aktivitātes. Cepām pankūkas un piparkūkas. Ļāvām vaļu fantāzijai un domu lidojumam. Meitenes aktīvi iesaistījās zivtiņu aprūpē, tīrot akvāriju. Paldies visiem čaklajiem rūķiem par darbu!
Rosīga brīvdiena!

1919 2020 111
33 66 77
88 1010 1212
1313 1414 1515
1717 1818
T.Sošņikova, L.Leiskina,
audzinātājas AN