23.12.2015.
Kokneses novada domes svētku pasākumā mūsu direktore Lāsma Ruža-Riekstiņa saņēma nomināciju.

Esam lepni, ka mūsu direktore ir ,,Dzeguzītes" labā feja. Esam gandarīti, ka direktores rūpes un mīlestība pret klientiem un darbiniekiem, augstā atbildības sajūta un nesavtība ir augstu novērtēta un atzīta novadā.
lf11 lf22
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece