Renātei šodien tiek visu bērnu un darbinieku uzmanība un mīlestība. Jubilārei piepildās 6 gadi! Urāā! Audz gudra, laimīga un vesela!

r11 r22 r55
L.Leiskina,
audzinātāja AN