Svinējām Margaritas 10.dzimšanas dienu. Ieradās viesi - mamma, tētis un māsa. Viņi svētku galdam atveda kārumus un augļus. Bērni un darbinieki sveica gaviļnieci, dziedāja, uzurrāja 10 reizes, uzdāvāja pašgatavotus apsveikumus.

Svētku tortē iededzām 10 svecītes, kuras jubilārei bija jānopūš, iepriekš iedomājoties kādu klusu vēlēšanos... Margarita šodien bija laimīga, jo bija starp savējiem. Prieka un laimes mirkļu pilna diena.
m22 m11
m33 m44
m55
T.Sošņikova, S.Goldberga,
AN audzītes