Šodien pie mums burbuļu ballīte! Ju-hū! Kas par skaistumu, krāsām, prieku un ovācijām! Mūzikas pavadījumā šovmeņi mums rādīja dažādus trikus un meistarību. Te burbuli viļāja un veidoja pa rokām, te - kūpošu burbuli uzpūta katram uz rociņas, te kādai meitenei galvā izveidoja skaistu kronīti, te bērnu ietērpa lielā burbulī. Kāds neviltots prieks!!! :)

 Par visu šo burvību mums jāpateicas Daigai Andersonei, kura "izsita" finansiālu atbalstu un noorganizēja svētku brīnumu! 
 b11 b22 b33
b55 b111 b222
b333 b444 b555
b1212 b1313  b1414
b1515 b1616
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece