Ziemassvētku vakarā māja smaržoja pēc pīrāgiem, piparkūkām un Ziemassvētku eglītes. Jau laicīgi pēcpusdienā bērni kopā ar audzīti saklāja svētku galdu, sakārtoja un iztīrīja māju un gaidīja viesus. Iededza svētku eglīti, skandēja Ziemassvētku pantiņus, dziedāja dziesmiņas un priecājās par saņemtajām dāvaniņām. 

Viens saņēma kažociņu,
Cits - rakstainu cepurīti,
trešajam - koši cimdi,
man - sniegbalta villainīte.
Šogad Ziemassvētku galds pie mums bagātīgi klāts. Par to Paldies Dobeles PII" Austriņš" bērnu vecākiem un Diānai no Kokneses par atbalstu!!!
Ziemassvētki pie mums "Dzeguzītē" kā mājās - mierīgi, priecīgi un draudzīgi. Vēlāk vakarā kā tradīcija TV filmas "Viens pats mājās" skatīšanās.
Lai visiem svētīgi, gaiši un priecīgi svētki!

a11 a22 a33
a44 a55 a66
a77 a88 a99
a1010 a1111 a1212
z111 z222
T.Sošņikova, L.Leiskina,
AN audzinātājas