Šodien pie mums viesojās čaklie, uzņēmīgie un sirsnīgie rūķīši no tālās Dobeles, respektīvi, PII "Auriņš" bērnu vecāki. Kaut kas neticams un fantastisks!  Katram bērnam rūpīgi un tik pārdomāti sagatavota dāvana, gribas teikt, īpaši.

Svetlanai kā mūsu sapņu ķērāju meistarei dāvanā bija balts sapņu ķērājs. Mārim piepildījās Ziemassvētku sapnis, viņš tagad varēs jebkurā dienā sazināties ar Dzeguzītes darbiniekiem un bērniem. Diānai kā lielākajai grāmatu lasītājai kāda ģimene no Dobeles uzdāvināja grāmatu ar ierakstu ar sirsnīgiem un mīļiem vārdiem. Tā par katru bērnu bija īpaši piedomāts un izraudzīta dāvaniņa, neredzot pašu bērnu un nezinot sīkākas detaļas. Paldies jums, dobelnieki, visu trīs bērnu grupiņu vecāki, par īpašajām rūpēm un tiešu trāpījumu! Sirsnīgs Paldies saimniecītei, kura uzcepa un atsūtīja tik garšīgu un skaistu torti! Paldies rūķiem par gardumiem svētku galdam! Rīt Ziemassvētku vakarā tas mums būs bagātīgi klāts. 
Mūsu bērni viesiem arī uzdāvāja savu roku darbu - priecīgās eglītes. Tad sirsnīgās sarunās pie tējas tases mūs vienoja draudzība un dalīšanās pieredzē.  Paldies par sagādāto prieku!
Lai viss skaistais un svētīgais šajā Ziemassvētku laikā ir kopā ar jums un jūsu ģimenēm! Lai prieks pavada jūs visu nākošo gadu!

d22 d11 d33
d44 d55 d66 d77
d88 d99 d1010
d1111 d1212
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece