Šodien apmeklējām svētkus Spāres internātpamatskolā un Kokneses attīstības centrā. Patiess prieks, ja redzam mūsu bērnus aktīvi dejojot, deklamējot vai dziedot. Lepojamies, ja izdzirdam godalgoto bērnu vidū mūsējos. Tā šodien priecājāmies par Māra sasniegumiem - vienīgais bērns visā skolā, kuram vidējā atzīme 7, aktīvs sportists, piedalās skolas izlases sastāvā un aizstāv skolas godu. 
Arī par Margaritu priecājamies, ka meitene dejo un iesaistās interešu pulciņos.

 sp55 sp44 sp22
sp11 sp33 m77
m66 m55 m44
m33 m11