Kādā jaukā dienā "Dzeguzītes" e-pastā pienāk piedāvājums no TV3 raidījuma "Bez tabu" - kāds senioru pāris savus krātos koalas lācīšus vēlas uzdāvināt citiem īpašniekiem. Šis bija labs izaicinājums, lai organizētu paaudžu kopā sanākšanas pasākumu starp Pērses sākumskolas 1.klases, pirmsskolas grupas, "Dzeguzītes" bērniem un senioriem.

Pasākums notika, filmēšana arī un koalas lācīši atrada savus īpašniekus. Tad skatīsimies 24.decembrī TV3, kas no tā ir sanācis. Paldies  Pērses sākumskolas administrācijai, pedagogiem un bērniem, kuri atraktīvi iedzīvināja pasākumu.
bez tabu 22 bez tabu11 bez tabu33
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece