Skaistā ziemas pēcpusdienas pulcējamies pie Ziemassvētku eglītes, lai to godinātu un ietērptu krāšņā rotā. Pasākumu kuplināja čaklie Iršu rūķi Dace un Aija. Iekārām eglītē pašu gatavotās rotas, dziedājām dziesmiņas, priecājāmies par brīnumsveču liesmiņām un cienājāmies ar piparkūkām un citiem gardumiem.

Nu Iršu centrā grezna stāv Ziemssvētku princese.
e11 e22 e33
e44 e66 e77
e88 e99 e1010
e1111 e1212 e1313
e1414
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece