22.12.2015.
Bērni vēl steidz pēdējos svētku gatavošanas darbus.

Tiek izrotāta egle, kas aug pie pašu mājas un šogad ir tik liela, ka pat ar kāpnēm netiekam klēt līdz galotnei. Kopīgi ar audzinātāju bērni izgatavo rotājumus un sakar svētku princeses zaros.
 egl11 egl22 egl33 egl44

egl55
A.Laguna
Atbalsta nodaļas audzinātāja