Šodien dalījāmies pieredzē un guvām jaunas idejas darba kvalitātes uzlabošanā saskarsmē ar klientiem. Kolēģi mēroja tālu ceļu no Elejas. Dienas programmā tika iekļauta ekskursija pa struktūrvienības ēkām, iepazīstināšana ar esošajiem resursiem Iršos, prezentācija par pakalpojumu. Mūs pārsteidza Iršu garāmgājēji - mazie pirmsskolēni, Olimpiskais lācītis Miša un Pepija Garzeķe, kuri devās no sporta dienas aktivitātēm. Arī mūsu kolēģiem mazie sagādāja aktivitātes - ziepju burbuļu veidošanu un lūkošanos caur Olimpisko apli. Tas bija tik aizraujoši!
 Jutāmies kā bērni! Vēlāk seniori viesiem sniedza savus priekšnesumus - dzeju un dziesmas, kuras ar prieku dziedājām līdzi. Dienas gaitā saklausījām līdzīgas problēmsituācijas un darba specifiku. Guvām jaunas atziņas un vērtējumu par padarīto. Paldies komandai par dienestu! :) Turam savu latiņu!
 e66 e55 e88

e77 e44 e22
e11
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece