Vērienīgs notikums "Dzeguzītē". No apkārtējiem aprūpes centriem Madlienas, Ērgļiem, Pļaviņām, Ķeguma, Ogres, Skrīveriem ciemos brauca seniori un darbinieki, lai kopā sadziedātu, uzdejotu, sniegtu  priekšnesumus, asinātu prātu un gūtu pozitīvu enerģijas devu - balzāmu dvēselei, šogad caur latviešu tautas pasakām. Pasākumā piedalījās Kokneses novada domes priekšsēdētājs D.Vingris, Iršu pagasta priekšsēdētāja R.Līcīte. Ar skanīgām dziesmām pasākumu kuplināja Madara no Pērses sākumskolas un U.Vabulis no Ērgļiem.

No pasakas ieradās arī Medus Lācis, kurš katru senioru mīļi sagaidīja, pavadīja un dalījās ar savu visgardāko un saldāko medu. Par senioru aktivitātēm gādāja sociālā darbiniece. Roku uz pulsa turēja mūsu direktore G.Kraukle. Paldies visai darbinieku komandai  Agitai, Birutai, Ojāram, Ilmai, Valentīnai, Lanai, Ivetai, Ilzītei, Astrīdai, Līgai, Airisai, kuri ieguldīja nesavtīgu darbu, lai pasākumā visi apmeklētāji būtu apmierināti, priecīgi un  pacienāti. Lai sasaucamies, lai dziedam arī nākošgad Ķegumā!
b44 b77 b88 b22
b1010 1313 b99 b1313
b1616 b11 b33 b55
b1515 b1111 b1212 b1414
E.Millere,
sociālā darbiniece