"Dzeguzītes" bērni kopā ar Iršu paagasta bērniem devās militārajā pārgājienā, kuru organizēja un vadīja zemessargi no Aizkraukles 55.kājnieku bataljona. Kaut arī laiks bija karsts un saule cepināja, bērni apguva saskarmes un uzvedības prasmes, prasmi uzkurt militāro ugunskuru, soļošanas prasmes pārī, orientēšanās prasmes pēc kartes u.c. Pēc grūtā pārgājiena bērni baudīja pašu ceptās desiņas uz ugunskura. Paldies zemesargiem par uzņēmību un pacietību, audzinot jauno maiņu!

z11 z22 z33
z44 z55 z66
z77 z88 z99
z1010 z1111 z1313
T.Sošņikova,
audzinātāja AN