20.12.2015.
Pie mums ciemojas Rīgas ciemiņi Oļa, Aļona ar saviem domu biedriem.

Laiks pagāja nemanot, kad gājām rotaļās, skaitījām pantiņus, saņēmām dāvanas un saldumus. Pat sejas apgleznošanas darbnīcā paspējām padarboties! Liels un sirsnīgs paldies Aļonai un Oļai par sarūpēto!!! Cik lieliski izdevusies diena!
c11 c22 c33 c44

c55 c77 c88 c99

c1010 c1111 c1212 c1313

c1414 c1515
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece