17.12.2015.
Skolēniem beidzies pirmais mācību semestris.

Saņemtās liecības ir apliecinājums par iegūto zināšanu līmeni. Te redzams visa semestra ieguldītais darbs un sasniegumi. Skolās Ziemassvētku eglītes pasākumos darbinieku acis priecēja bērnu un jauniešu priekšnesumi - dziesmas, dejas, uzvedumi. Paldies vsiem dzeguzēniem par veikumu!!! Paldies darbiniekiem un pedagogiem par izturību, radošumu, elastību un enerģiju!
sk11 sk22 sk33 sk44

sk55 sk66 sk77 sk88
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece