Es māsiņu vizināju
Meteņdienas vakarā;
Lai aug mani gari lini
Ar ziliem ziediņiem.
Mūsu meteņdienas aktivitātes bija saistītas ar ēdienu gatavošanas prasmju veidošanu.  Cepām kartupeļus, kartupeļu pankūkas, plātsmaizes. Radošā nodarbībā no kartupeļiem gatavojām spiedogus un veidojām gleznas. Paldies bērniem par aktīvu darbošanos un teicamu uzvedību!

11 22 222 44
55 66 88
99 1010 1212 1414
33 11111 1111 77
T.Sošņikova,
audzinātāja jM