Šodien visi Atbalsta nodaļas darbinieki ieradās darbā, lai kopīgi vienotos papildus darbam. Tas tika godam paveikts. Direktore kopā ar viesi - veselības ekspertu rūpējās par komandas pozitīvā gara uzturēšanu. Tas ir lieliski, ja varam kopā pasmieties, uzmundrināt viens otru un saņemt enerģijas devu kādam laika posmam. Ar nelielu uzmanības velti katram darbiniekam tika izteikta pateicība par attieksmi pret darbu.

r1 r2 r3
r4 r5 r6
r7
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece