Pie mums ciemojās rūķi no Pērses sākumskolas, kuri Jaunā gadā sniedza skaistas dziesmas, dzejoļus un spēlēja teātri. Paldies pedagogiem un bērniem par darbu un mums sagādāto prieku!

te33 te22
E.Millere,
sociālā darbiniece