Ļoti gaidījām šo dienu. Nu tā arī bija klāt - karavīri atbrauca ar lielu autobusu, visi skaistās formās tērpti, stalti, smaidīgi, pavisam laikam kādi 45. Viņi šoreiz pildīja eņģeļu funkciju, pilnu māju sanesa ar sagādātām dāvaniņām. Štāba virsseržante Vija Krūma bija galvenā starpniece starp mums un gaisa spēkiem, arī darbojās kā tulks. Viņa bija šī visa pasākuma iniciatore, organizētāja, projekta vadītāja. Vija no iestādes tika apbalvota ar goda lentu "Dzeguzītes" eņģelis. Mūsu svētku programma sākās ar iepazīšanos, draudzības apli un lūgšanu.

Bērni sniedza nelielu koncertu ar dejām, dziesmām, dzejolīšiem. karavīri aktīvi atbalstīja māksliniekus ar aplausiem un līdzi dziedāšanu. Nobira arī pa kādai asarai... Bērni jutās ļoti pacilāti un gandarīti, jo šī diena bija veltīta tieši viņiem. Katram bērnam bija kāds draugs no karavīriem, kurš palīdzēja aiznest visas dāvanas, kopā pavadīja laiku ar sarunām, pastaigām, pat futbola spēli. Visi kopā ēdām pusdienas, kā jau tas pienākas ciemošanās reizēs. Visur mājā bija dzirdamas sirsnīgas sarunas, dāvanu papīru čaukstoņas, smiekli, prieka kliedzieni un dāvanu paraugdemonstrējumi.:) Laiks pagāja zibenīgi. Esam kļuvuši tuvi draugi un rādās, ka uz ilgu laiku.:)Ju - hū!!! Turpmākās draudzības tikšanās sporta pasākumā Iršos. Ar nepacietību mēs to gaidīsim. Esam lepni, ka mums ir šādi draugi!!!
Bērnu un darbinieku atsauksmes............

Raksts: www.sargs.lv/Zinas/Latvija/2017/12/29-01.aspx#lastcomment.

 g13 g1 g2
g4 g6 g7
g8 g9 g10
g12 g14 g15
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece