12.12.2015.
12.decembrī ,,Dzeguzītē" jau bija jūtama Ziemassvētku tuvošanās.

Pie mums ciemojās meitenes, kuras spēlēja ģitāru, sintizatoru un dziedāja Ziemassvētku dziesmas. Pēc tam notika Dievkalpojums, kuru vadīja prāvests Māris Ozoliņš. Šis pasākums cilvēkos raisīja pozitīvas emocijas, sentimentu un patīkamas atminas no bezrūpīgās bērnības.
E.Millere,
sociālā darbiniece