Bērni bija nodarbināti ar sportiskām aktivitātēm sporta hallē. Radošā Akadēmijā darbojās bērni ar rudens lapām, cenšoties saskatīt un izveidot dažādus zvēriņus un kukainīšus. Jauniešu mājā notika projekta "Zāļu tējas mikslis" degustācija. Jau no jūnija mēneša pastaigu laikā tika vāktas dažādas zāļu tējas. Jaunieši vakarā sēdēja pie tējas tases, runāja par tējas iepakojumu noformējumu, projekta noslēguma pasākuma organizēšanu. Tās ir patīkamas aktivitātes, kas priecē sirdi. 

Lielu uzmanību veltam individuālajai pieejai katram bērnam. Pāris bērnu uzturējās viesģimenē, viens jaunietis  - bijušajā audžuģimenē, vēl pāris bērni apmeklēja darba un atpūtas nometni viesu mājā "Kalnavoti". Brīvdienas kopumā pagāja aktīvi darbojoties.
h11 h22 h33
h44 h55 h66 r11
r22 r33
r55 r44 r66
r77 z11
z22 z33
z55 m33 m44 m66
m88
T.Sošņikova, L.Leiskina, G.Vanaga,
audzinātājas AN un JM