Mūs mārcēnieši uzlūdza uz kopīgu pasākumu, lai padejotu plaukstu-pēdu dejas, pamācītos, parunātos, paklausītos muziku un padalītos pieredzē. Liels paldies mūsu eņģelim Inetai par izpalīdzēšanu un nodarbības novadīšanu. Paldies saimniekiem par mūsu uzņemšanu! Bijām priecīgi visi satikties un izrunāt nākotnes sapņus. Lai mums izdodas!

m55 m33
E.Millere,
sociālā darbiniece