Šodien pie mums notika pasākums, kas bija veltīts veco ļaužu dienai. Uzaicinātie viesi no Iršiem - sieviešu vokālais ansamblis, Iršu pagasta pārvaldes priekšsēdētāja R.Līcīte, Iršu pensionāri, kuri varen skaisti uzstājās un bija saģērbušies kā dāra puķes - dālija, astere, roze, miķelītes. Ansambļa dziedātās dziesmas par rudeni klausītājos izraisīja prieka asaras, atsauca atmiņā jaunības laiku. Mūsu pašu mākslinieki arī uzstājās ar dzeju. Baibiņa runāja savu sacerēto dzejoli par Koknesi, kurš aizskāra dvēseles vissmalkākās stīgas. 

 Pasākuma otrajā daļā notika dziesmas U.Vabuļa izpildījumā. Dejoja visi. Mūsu Vilma īpaši izcēlās ar solo dziedāšanu. Kopumā pasākums bija sirsnīgs, skanīgs un tas mūs visus saliedēja. Līdz nākošam gadam!
v77 v2424 v2323
v2222 v2020 v1919
v1818 v1717 v1616
v1515 v1313 v1212
v1010 v99 v88
v66 v55 v44
v2525 v1111
E.Millere,
sociālā darbiniece