Pie mums notika dzejas dienas, kuras vadīja S.Goldberga. Pasākums bija saplānots un noorganizēts godam. Bērni un seniori runāja Veidenbauma dzeju. Īpaši izcēlās autori R. Mikucka un B.Fedotova, kuras runāja savu dzeju. Dzejas pēcpusdienā atbilstošu noskaņu radīja Vivaldi un Bēthovena mūzika, I.Ziedoņa epifānijas. visus vienoja kopīgs darbiņš - dalībnieki veidoja dzejas paklāju no rudens ziediem. Krāšņi! Pasākuma otrajā daļā cienājāmies ar smaržīgu un veselīgu zāļu tēju un pašceptām plātsmaizēm. Uz krāšņām kļavu lapām katrs dalībnieks rakstīja savas atsauksmes, vērtējumu un ieteikumus nākošā gada dzejas dienām. Liels paldies Sandriņai par sagatavotiem un noorganizētiem dzejas svētkiem!

dz2323 dz2222 dz2121 dz2020
dz1818 dz1717 dz1616
dz1515  dz1414 dz1313 dz1212
dz1111 dz1010 dz88
dz66 dz33 dz44
dz55 dz11