Ēkas atjaunošanas darbi beigušies, ķeramies pie skaistuma un estētiskām lietām. Mums palīgā nāca audzēkņa Jāņa Kunkuļa kursa biedri no Priekuļu tehnikuma Ērgļos. Paldies mūsu enerģiskajai direktorei par darba organizāciju, teritorijas apzaļumošanas plānojumu un ieguldījumu! Paldies darbiniekiem Ivetai R., Sandrai O., Raitim, kuri palīdzēja! Topam skaisti!

 a11 a22 a33 a44
 a55 a66 
I.Bērzkalna,
sociālā darbiniece